homedec.in.th บ้านและสวน

บ้าน แบบบ้าน แต่งบ้าน จัดสวน

การดูแลรักษาบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมบ้าน เฟอร์นิเจอร์

ป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

        เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่นำมาใช้ประโยชน์ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน หากเราใช้งานอย่างถูกวิธี และปฏิบัติตามคำแนะนำครบถ้วน เนื่องจากอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นรุนแรงถึงขั้นพิการและสูญเสียชีวิต เราจึงควรป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในเบื้องต้น ดังนี้

1. ติดตั้งระบบสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีโครงสร้างที่เป็นโลหะ หากฉนวนของสายไฟภายในมีการเสื่อมสภาพและฉีกขาด จะทำให้สายไฟไปสัมผัสกับโลหะ เกิดกระแสไฟรั่ว หากมีผู้ใช้งานในขณะนั้น กระแสไฟจะไหลผ่านตัวผู้ใช้งานลงสู่ดินซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก การต่อสายดินให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากตัวเครืองใช้ไฟฟ้า ให้ไหลลงดินโดยผ่านสายดินที่ต่อไว้แทน  ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีสายดินต่อไว้อยู่แล้ว คือ ปลั๊กไฟจะมี 3 ขา แล้วต้องต่อกับเต้าเสียบที่มีสายดินพร้อมอยู่แล้ว เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

2. ใช้ฉนวนป้องกันไฟฟ้า

ผู้ใช้งานควรหมั่นตรวจสอบสภาพฉนวนที่หุ้มสายไฟหรือหุ้มสายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ว่ามีการแตกหักชำรุด หรือปริขาดหรือไม่ โดยเฉพาะตรงขั้วต่ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล และควรใช้งานอย่างรอบคอบและเอาใจใส่ เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุด เช่น ไม่ควรวางสายไฟไว้บริเวณที่มีการเหยียบไปเหยียบมา หรือมีของหนักวางทับ ไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟ  หากพบการชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที

3. ใช้สวิตซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ

ทุกๆบ้านควรติดตั้งสวิตซ์ตัดวงจรอัตโนมัติเอาไว้ เพื่อสามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้ทันทีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ก่อนที่จะมีผู้ได้รับอันตราย ปกติแล้ววงจรไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้าไหล 2 สายเท่ากัน หากเกิดกระแสรั่วไหล จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหล 2 เส้นไม่เท่ากัน โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า และส่งสัญญาณไปที่สวิตซ์อัตโนมัติเพื่อตัดวงจรทันที จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก

มาดูการป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 9 อย่างหลักๆ ในเบื้องต้นกันค่ะ

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

1. ตู้เย็น

ควรติดตั้งสายดินกับตู้เย็นผ่านเต้าเสียบ-เต้ารับที่มีสายดิน แล้วตรวจสอบว่ามีไฟรั่วก่อนใช้งานโดยใช้ไขควงลองไฟทดสอบไฟ หากตู้เย็นไม่มีสายดินให้กลับขั้วที่ปลั๊กไฟ จะทำให้ไฟรั่วน้อยลง

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

2. เตารีด

ควรมีสายดินต่อลงดินผ่านเต้าเสียบ-เต้ารับที่มีสายดิน ต้องคอยสำรวจฉนวนหุ้มสายเตารีด หากพบว่าเปื่อยหรือฉีกขาด ต้องรีบเปลี่ยนใหม่ ไม่งั้นสายไฟอาจชำรุดและโดนไฟดูดได้

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

3. หม้อหุงข้าว

ควรต่อสายดินกับหม้อหุงข้าว สังเกตขั้วต่อสายไฟที่ตัวหม้อหุงข้าวกับเต้ารับต้องเสียบกันแน่นสนิท แล้วตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงลองไฟอยู่เสมอ

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

4. คอมพิวเตอร์

ควรใช้เต้าเสียบต่อเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินเท่านั้น ไม่ควรหักขาสายดินออก

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

5. เครื่องซักผ้า

ควรต่อสายดินที่ตัวเครื่องซักผ้า ตรวจเชคจุดเชื่อมต่อท่อน้ำว่ามีการชำรุดหรือไม่ และตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงลองไฟทดสอบเป็นประจำ

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

6. เครื่องปรับอากาศ

ควรติดตั้งระบบสายดินกับเครื่องปรับอากาศ แล้วหมั่นตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงลองไฟทดสอบเป็นประจำ

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

7. พัดลม

ควรเป็นพัดลมที่มีฉนวนประเภท 2 ไม่งั้นจะต้องมีสายดินต่อกับเต้าเสียบ-เต้ารับที่มีสายดิน แล้วหมั่นตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงลองไฟทดสอบเป็นประจำ

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

8. โทรทัศน์

ควรติดตั้งสายดินกับตัวโทรทัศน์ ในส่วนของเสาอากาศควรติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ยึดด้วยลวดไม่ต่ำกว่า 3 จุด เพื่อป้องกันไม่ให้เสาล้ม และหลีกเลี่ยงฟ้าผ่าลงเสาอากาศโดยไม่ติดตั้งเสาให้สูงเกินไป

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

9. เครื่องทำน้ำอุ่น

จะต้องติดตั้งระบบสายดินและเครื่องตัดไฟรั่วที่ได้มาตรฐาน ตัวเครื่องทำน้ำอุ่น ส่วนประกอบต่างๆ ต้องกันน้ำได้ เวลาใช้งานไม่ควรปรับความร้อนเกินจำเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ขอบคุณ my home

ถ้าชอบบทความ อย่าลืมกด LIKE เป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะ (^^)