homedec.in.th บ้านและสวน

บ้าน แบบบ้าน แต่งบ้าน จัดสวน

แบบบ้าน

บ้านสไตล์โคโลเนียลสถาปัตยกรรมตะวันตกสวยคลาสสิก

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

  บ้านสไตล์โคโลเนียล เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแถบประเทศโปรตุเกส อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส เป็นต้น มีลักษณะผสมผสานตามแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นนั้น
ลักษณะเด่นของบ้านสไตล์โคโลเนียล ได้แก่
1. ออกแบบรูปทรงบ้านเป็นสี่เหลี่ยมและสมมาตร ส่วนใหญ่จะมี 2 ชั้น
2. ออกแบบประตูทางเข้าบ้านให้อยู่ตรงกลาง ส่วนใหญ่จะมีบันไดเป็นทางเข้าบ้านด้วย
3. ห้องต่างๆภายในบ้านจะแยกออกจากห้องโถงกลาง
4. ออกแบบแนวหน้าต่างเป็นแนวเดียวกันอย่างเป็นระเบียบทั้งชั้นล่างและชั้นบน
5. มีซุ้มบริเวณทางเข้า-ออกหน้าบ้าน ทำเป็นชายคากว้าง ป้องกันแดด ลม ฝน  มีระเบียงโดยรอบ

 

บ้านสไตล์โคโลเนียล สถาปัตยกรรมตะวันตก คลาสสิก ร่วมสมัย  

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนีย

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียล

ขอบคุณ Houzz, Better Decorating Bible

ถ้าชอบบทความ อย่าลืมกด Like เป็นกำลังใจให้ admin นะคะ (^_^)