Open Close

All posts tagged index

  • โต๊ะคอมพิวเตอร์20t

    จัดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์อย่างไรให้เข้ากับบ้าน

    โต๊ะคอมพิวเตอร์                ยุคเทคโนโลยีแบบนี้  ปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คแบบพกพา นอกจากใช้ในการทำงานที่สำนักงานแล้ว ที่บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องไว้ค้นหาข้อมูล ใช้เพื่อความบันเทิง ใช้ทำงานต่างๆ…

โต๊ะกินข้าว5t
ชั้นวางหนังสือ14t
ตู้เสื้อผ้า18t