Open Close

All posts tagged โรงรถสําเร็จรูป

  • โรงรถ14t

    แบบโรงรถสวยๆสำหรับรถยนต์ของคุณ

     โรงรถ           สำหรับบ้านใครที่มีรถยนต์ส่วนตัว การดูแลรักษารถของคุณเป็นสิ่งสำคัญ โรงรถจึงจำเป็นสำหรับไว้จอดพักรถหลังจากการใช้งาน ที่นิยมกันส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ว่างด้านหน้าบ้านเป็นที่จอดรถหรือสร้างหลังคาบังแดดเป็นที่จอดรถแบบ Outdoor แต่สำหรับบ้านที่ใส่ใจเป็นพิเศษก็จะสร้างเป็นโรงรถแบบ Indoor ใช้จอดได้ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน มีระบบรักษาความปลอดภัย…