Open Close

All posts tagged แบบ โต๊ะ กิน ข้าว

  • โต๊ะกินข้าว5t

    ชุดโต๊ะกินข้าวดีไซน์สวยเก๋

    โต๊ะกินข้าว     ห้องอาหาร เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยเรื่องราวต่างๆของกันและกัน สร้างความอบอุ่นให้คนในครอบครัว สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดโต๊ะอาหาร ประกอบไปด้วย โต๊ะกินข้าวและเก้าอี้ ซึ่งควรเลือกซื้อโต๊ะกินข้าวที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนคนและเก้าอี้ที่นั่งสบาย ปัจจุบันโต๊ะกินข้าวมีดีไซน์สวยเก๋หลายรูปทรง หลายขนาด ให้คุณได้เลือกสรรค์…