Open Close

All posts tagged แบบ บ้าน ฟรี รีสอร์ท

  • แบบบ้านฟรี17t

    แจกแบบบ้านฟรีจากโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

    แบบบ้านฟรี        สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) ภายใต้นโยบาย “ทั้งชีวิต เราดูแล” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมแบบบ้านฟรี ทั้งสิ้น 130 แบบ เพื่อให้ประชาชนที่กำลังจะปลูกบ้านในฝันเป็นของตัวเอง…