Open Close

All posts tagged แบบ บ้าน ชั้น ครึ่ง สไตล์ รีสอร์ท

  • แบบบ้านชั้นครึ่ง

    ไอเดียแบบบ้านชั้นครึ่งสวยๆ

    แบบบ้านชั้นครึ่ง      แบบบ้านชั้นครึ่ง เป็นบ้านที่เหมาะกับคนที่มีงบจำกัดที่สามารถซื้อบ้านชั้นเดียวได้ แต่อยากเพิ่มพื้นที่มุมสูงไว้ชมวิว หรือไว้ใ้ช้สอยต่างๆ เช่น ทำเป็นห้องใต้หรือห้องเก็บของ เหมาะกับครอบครัวที่มีขนาดปานกลาง แบบบ้านชั้นครึ่งมีการไล่ระดับห้องนอน ห้องน้ำ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง มีพิ้นที่รอบตัวบ้านเพื่อความโปร่งโล่ง และความร่มรื่นย์จากสวนรอบบ้าน แบบบ้านชั้นครึ่งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่มีงบน้อยในราคาบ้านชั้นเดียว…