Open Close

All posts tagged ลาย กระเบื้อง ปู พื้น หน้า บ้าน

  • ลายกระเบื้องปูพื้น15t

    ลวดลายกระเบื้องปูพื้นหลายสีสันหลากสไตล์

    ลายกระเบื้องปูพื้น     กระเบื้องเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทำเป็นส่วนของพื้นบ้านมากที่สุด เพราะดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย ลวดลายกระเบื้องปูพื้นก็มีหลากหลายแบบ เราสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นลายกระเบื้องปูพื้นที่สวยงามได้มากมาย เช่น ปูกระเบื้องสีพื้นเรียบสลับสีกันไปตั้งแต่ 2 สีไปจนหลากสี หรือสลับสีให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม…