Open Close

All posts tagged ราคา จัด สวน

  • จัดสวนข้างบ้าน22t

    จัดสวนข้างบ้านเล็กๆเพิ่มสีสันสร้างความร่มรื่น

    จัดสวนข้างบ้าน  การออกแบบเค้าโครงสวนโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวจะถูกออกแบบให้มีบริเวณสวนล้อมรอบตัวบ้าน แต่บริเวณด้านข้างตัวบ้านนั้นจะเป็นพื้นที่ว่างไว้สำหรับทางเดินเชื่อมระหว่างหน้าบ้านและหลังบ้าน หากบ้านคุณมีพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านแล้ว อย่าปล่อยว่างไว้โดยไม่ทำอะไรเลยค่ะ เพื่อสร้างความร่มรื่น สร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ คุณสามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้จัดสวนข้างบ้านได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆ มีไม้กระถาง ไม้พรรณเล็ก มีบ่อน้ำพุเล็กหรือบ่อน้ำตก ทำเป็นมุมนั่งพักผ่อนสบายๆ หรือจัดสวนข้างบ้านให้เป็นทางเดินสวยๆสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย…

จัดสวน-feature