Open Close

All posts tagged รับสร้างบ้านดิน

  • บ้านดิน-feature

    เที่ยวบ้านดินไทย 5 แห่ง 5 สไตล์

    บ้านดิน บ้านดิน … เป็นการเปลี่ยนดินให้เป็นบ้าน มีดินเหนียวเป็นโครงสร้างหลัก ใช้กำแพงรับน้ำหนัก ใช้วัสดุที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เป็นศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์จากธรรมชาติควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันมีการสร้างบ้านดินเป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยว หรือแต่เดิมนั้นบางแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน แต่ปัจจุบันได้ปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คงขนบธรรมเนียบประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ จึงเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง ไปเที่ยวชมบ้านดิน 5 แห่ง…