Open Close

All posts tagged บ้านสําเร็จรูป

  • บ้านโครงสร้างเหล็ก5t

    สร้างบ้านประหยัดเวลากับบ้านโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

    บ้านโครงสร้างเหล็ก       ปัจจุบันงานก่อสร้างบ้านที่เห็นได้ทั่วไปจะเป็นลักษณะโครงบ้านแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนาน อาจไม่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกและระยะเวลา ปัจจุบันนี้จึงเริ่มเห็นการนำเหล็กมาเป็นโครงบ้าน หรือที่เรียกว่า บ้านโครงสร้างเหล็ก นั่นเอง ด้วยความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง จึงนิยมทั้งบ้านสร้างใหม่และงานต่อเติมรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รูปทรงของเหล็กเป็นรูปตัวไอ ทำให้ออกแบบโครงบ้านได้อย่างอิสระ…

บ้านสไตล์รีสอร์ท8t
บ้านตู้คอนเทนเนอร์54