Open Close

All posts tagged ธงประจําชาติอาเซียน

  • ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน3t

    แต่งสวนสวยด้วยดอกไม้ประจําชาติอาเซียน AEC (Asean Economics Community)

     ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน        ดอกไม้ คือสัญลักษณ์แห่งความสวยงามจากธรรมชาติ ใครที่กำลังจะจัดสวนหรือชื่นชอบความงามของดอกไม้ โฮมเดคขอนำไปรู้จักกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนค่ะ สำหรับ AEC (Asean Economics Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการรวมตัวกันของ…