Open Close

All posts tagged การจัดห้องครัว

  • การจัดห้องนอน17t

    การจัดห้องนอนให้น่าอยู่ดูสบายตา

    การจัดห้องนอน        จัดห้องนอนอย่างไรให้น่าอยู่ดูสบายตา? โฮมเดคมีวิธีการจัดห้องนอนให้น่าอยู่ดูสบายตามาฝากกันค่ะ เริ่มจาก ไม่ว่าขนาดห้องนอนจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะต้องจัดให้มีการถ่ายเทระบายอากาศภายในห้อง ไม่วางสิ่งของเกะกะขวางทาง ควรจัดเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อย จะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างภายในห้อง สิ่งต่อมาที่ควรคำนึงถึงคือ แสงสว่างภายในห้อง ควรมีบานหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติและลมเย็นๆเข้ามาในห้อง…

ห้องครัว-feature