Open Close

All posts in ฮวงจุ้ยบ้าน

  • ไม้ประดับ-feature

    7 ไม้ประดับมงคลที่นิยมใช้จัดโต๊ะทำงาน

    ไม้ประดับ         การจัดโต๊ะทำงาน ให้ดูน่านั่งทำงาน มีแรงพลัง มีพาวเวอร์ในการทำงานนั้น ไม่ควรปล่อยให้ของวางรกเต็มโต๊ะ ควรจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ แต่ไม่ควรปล่อยโล่งจนเกินไป แนะนำให้มีของประดับโต๊ะสักชิ้น นอกจากของประดัีบโต๊ะแล้ว ควรมีไม้ประดับมาวางสักต้น…

ต้นไม้มงคล-feature
ดอกไม้ประจำวันเกิด-feature
โต๊ะเครื่องแป้ง-feature
แบบหน้าต่าง-feature
ประตูบ้าน-feature
ห้องนั่งเล่น-feature
ห้องนอน-feature