การจัดโต๊ะหมู่บูชาไว้สักการบูชาที่บ้าน

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

      การตั้งโต๊ะหมู่บูชา ไว้สักการบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั้น สิ่งสำคัญควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมและสูงพอสมควร การตั้งโต๊ะหมู่บูชา นิยมหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก สำหรับการวางพระพุทธรูป ตำแหน่งสูงสุดให้วางพระพุทธรูป พระพุทธเจ้า รองลงมาเป็นพระอริยสาวก พระอรหันต์ จากนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ เทพต่างๆ และต่ำสุดเป็นรูปพระสงฆ์

 

การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นการจัดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  แยกประเภทได้เป็น หมู่ 4, 5, 7, 9 ประกอบไปด้วย กระถางธูป 1,1,1,1 กระถาง เชิงเทียน 1,4,5,6 คู่ พานดอกไม้ 2,5,5,7 พาน แจกัน 2,2,2,3 คู่ ตามลำดับ นั่นคือ

 

โต๊ะหมู่ 4 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้            โต๊ะหมู่ 5 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้

– กระถางธูป 1 กระถาง                                    – กระถางธูป 1 กระถาง

– เชิงเทียน 1 คู่                                                   – เชิงเทียน 4 คู่

– พานดอกไม้ 2 พาน                                         – พานดอกไม้ 5 พาน

– แจกัน 2 แจกัน                                                 – แจกัน 2 แจกัน

 

โต๊ะหมู่ 7 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้          โต๊ะหมู่ 9 ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้

– กระถางธูป 1 กระถาง                                    – กระถางธูป 1 กระถาง

– เชิงเทียน 5 คู่                                                   – เชิงเทียน 6 คู่

– พานดอกไม้ 5 พาน                                         – พานดอกไม้ 7 พาน

– แจกัน 2 แจกัน                                                 – แจกัน 3 แจกัน

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา

ขอบคุณ yuzenstyle, innolifefurniture.com, icido.bloggang.com, yeyimages.com, moohin.com, dreamstime.com 

ถ้าชอบบทความ อย่าลืมกด Like เป็นกำลังใจให้ admin นะคะ (^_^)


3 comments

  1. Narong Ruangvilai พูดว่า:

    เป็นศิริมงคล ทุกบ้านควรมีไว้กราบใหว้ ขอบคุณครับ.

  2. คุณครูทิทารัตน์ ตรีถัน พูดว่า:

    คนไทยต้องรู้

  3. Kai Jungnok พูดว่า:

    มารถจัดโตะหมูบูชาในห้องแต่จัดให้เป็นสัตส่วนจะได้หรือ

Leave a comment